Omgeving

Het compressorstation in Anna Paulowna en de ontvangststerminal in Bacton zijn integrale onderdelen van de gemeenschappen in Anna Paulowna en Bacton. Wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid die we ervaren en zullen ons uiterste best doen om een verantwoordelijke en zorgzame buurman te zijn. Wij hebben een voortdurende en open dialoog met onze omgeving en zijn trots op het sponsoren van gemeenschapsevenementen, zowel in Anna Paulowna als in Bacton.

Wij streven er ook naar dat de overlast van onze werkzaamheden zo gering mogelijk is. Wij gebruiken elektrisch aangedreven compressoren en pneumatisch aangedreven of elektrische instrumenten om schadelijke emissies zoveel mogelijk te beperken. De uitstoot van gas voor onderhoudsdoeleinden is zeer gering. Mocht het zogenoemde afblazen van gas al nodig zijn dan wordt dit gedaan met weinig druk, zodat de geluidsoverlast minimaal is. Speciale verlichtingsarmaturen en lage lantaarnpalen zorgen voor een minimale verspreiding van de hoeveelheid licht naar het omringende gebied. Het station in Anna Paulowna is buiten kantoortijden onbemand, waardoor er enkel sprake is van onderhoudsgerelateerd verkeer.

Contact opnemen

Indien u aanvullende informatie wenst of vragen heeft over de positie van BBL Company in de omgeving, neem dan contact op met:

Compressorstation Anna Paulowna
Compressorstation Anna Paulowna

In Anna Paulowna organiseert BBL Company voor haar buren tweemaal per jaar een “inloop” sessie in het plaatselijke café, vooral voor de buren die aan de Grasweg wonen. Tijdens deze avonden wordt gesproken over de activiteiten in het compressorstation en krijgen de buren de gelegenheid om feedback te geven op de activiteiten in en rond het compressorstation.

In Bacton neemt BBL Company deel aan de nieuwjaarslunch welke door de medewerkers van de Bacton Gas Terminal wordt georganiseerd. Voor deze lunch worden inwoners ouder dan 60 jaar uit de zeven omliggende buurgemeenten uitgenodigd.  Er is ruimte om te praten over zaken die verband houden met de werkzaamheden op de Bacton Gas Terminal.

Gasterminal Bacton
Gasterminal Bacton